стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.1.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80410 лв 1,72755 лв 1,70081 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93573 лв 1,88289 лв 1,92569 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79150 лв 1,58233 лв 1,62799 лв 1,45438 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,55032 лв 1,47166 лв 1,47742 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81273 лв 1,72177 лв 1,67917 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79179 лв 1,88561 лв 1,90600 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04656 лв 1,44425 лв 1,52451 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74441 лв 1,58956 лв 1,64597 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35053 лв 1,36290 лв 1,37969 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64542 лв 1,52477 лв 1,56241 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
30 Януари 2019
П В С Ч П С Н
1 31

1

2 3 4

5

6

2 7 8 9 10 11

12

13

3 14 15 16 17 18

19

20

4 21 22 23 24 25

26

27

5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®