стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
30.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87319 лв 1,79653 лв 1,75428 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,95550 лв 1,87547 лв 1,95200 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88880 лв 1,68293 лв 1,72816 лв 1,53938 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64298 лв 1,56085 лв 1,56517 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89530 лв 1,80015 лв 1,75575 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77235 лв 1,85983 лв 1,88625 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04181 лв 1,45266 лв 1,52491 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80758 лв 1,63480 лв 1,70502 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35255 лв 1,36750 лв 1,37770 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77419 лв 1,58350 лв 1,61357 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
30 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®