стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.8.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84641 лв 1,76217 лв 1,73833 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90562 лв 1,86369 лв 1,93600 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83605 лв 1,62565 лв 1,67301 лв 1,49233 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60687 лв 1,52175 лв 1,52757 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86076 лв 1,76399 лв 1,72215 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76968 лв 1,87287 лв 1,89477 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05923 лв 1,46037 лв 1,52403 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77456 лв 1,60864 лв 1,67791 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35660 лв 1,36686 лв 1,38200 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68044 лв 1,54744 лв 1,58033 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Август 2018
П В С Ч П С Н
31 30 31 1 2 3

4

5

32 6 7 8 9 10

11

12

33 13 14 15 16 17

18

19

34 20 21 22 23 24

25

26

35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5

6

7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®