стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80622 лв 1,74581 лв 1,71194 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86595 лв 1,81827 лв 1,88522 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81197 лв 1,61303 лв 1,65981 лв 1,47677 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60179 лв 1,53025 лв 1,53244 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83837 лв 1,75510 лв 1,71047 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71774 лв 1,81848 лв 1,86194 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03897 лв 1,43884 лв 1,50926 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74491 лв 1,58729 лв 1,66043 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32633 лв 1,35433 лв 1,36215 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74631 лв 1,55978 лв 1,59156 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®