стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79436 лв 1,73674 лв 1,70072 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,85359 лв 1,81184 лв 1,88172 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79219 лв 1,59640 лв 1,64314 лв 1,46114 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58984 лв 1,51926 лв 1,52216 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82177 лв 1,74024 лв 1,69635 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71902 лв 1,81820 лв 1,86439 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04828 лв 1,45996 лв 1,50988 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73228 лв 1,57978 лв 1,65179 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32218 лв 1,35046 лв 1,35949 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71789 лв 1,54762 лв 1,58153 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®