стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.5.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83469 лв 1,75773 лв 1,72496 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90886 лв 1,85710 лв 1,93346 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85394 лв 1,64664 лв 1,69295 лв 1,50818 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60970 лв 1,52870 лв 1,53365 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85375 лв 1,76149 лв 1,72042 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75994 лв 1,85971 лв 1,88848 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05603 лв 1,45820 лв 1,52650 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77296 лв 1,60882 лв 1,67889 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35116 лв 1,36531 лв 1,37967 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70091 лв 1,55063 лв 1,58252 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Май 2018
П В С Ч П С Н
18 30

1

2 3 4

5

6

19

7

8 9 10 11

12

13

20 14 15 16 17 18

19

20

21 21 22 23

24

25

26

27

22 28 29 30 31 1

2

3

23 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®