стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,77879 лв 1,72178 лв 1,69264 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80288 лв 1,79091 лв 1,87320 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77022 лв 1,57820 лв 1,62376 лв 1,44247 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58146 лв 1,50967 лв 1,51272 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,79935 лв 1,72256 лв 1,67899 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70459 лв 1,80348 лв 1,86042 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01492 лв 1,40336 лв 1,47185 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71148 лв 1,56367 лв 1,64095 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31764 лв 1,34357 лв 1,35381 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70315 лв 1,53872 лв 1,57324 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®