стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.4.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81463 лв 1,74618 лв 1,70927 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94177 лв 1,86740 лв 1,92925 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83559 лв 1,63123 лв 1,67641 лв 1,49178 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59481 лв 1,51664 лв 1,52116 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83653 лв 1,74787 лв 1,70741 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76714 лв 1,86065 лв 1,88586 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06539 лв 1,46549 лв 1,53187 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76436 лв 1,60321 лв 1,66793 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35567 лв 1,36882 лв 1,38369 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70998 лв 1,54921 лв 1,58141 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Април 2018
П В С Ч П С Н
13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

15

9

10 11 12 13

14

15

16 16 17 18 19 20

21

22

17 23 24 25 26 27

28

29

18 30

1

2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®