стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76086 лв 1,70754 лв 1,67802 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,85464 лв 1,80968 лв 1,86752 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75087 лв 1,56207 лв 1,60822 лв 1,42718 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,56481 лв 1,49376 лв 1,49830 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78312 лв 1,70852 лв 1,66677 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71752 лв 1,82342 лв 1,86031 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01216 лв 1,39772 лв 1,46889 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,70684 лв 1,56137 лв 1,63026 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,30840 лв 1,32841 лв 1,34102 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68451 лв 1,52994 лв 1,56514 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®