стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.2.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87611 лв 1,78739 лв 1,76676 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,03735 лв 1,98660 лв 2,08960 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,94125 лв 1,70887 лв 1,75416 лв 1,57094 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64129 лв 1,55434 лв 1,56131 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,92946 лв 1,82845 лв 1,78205 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,86896 лв 1,97599 лв 1,99308 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07521 лв 1,48339 лв 1,56183 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,84524 лв 1,67116 лв 1,74136 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41513 лв 1,44060 лв 1,48102 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69439 лв 1,58537 лв 1,61677 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Февруари 2020
П В С Ч П С Н
5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

7 10 11 12 13 14

15

16

8 17 18 19 20 21

22

23

9 24 25 26 27 28

29

1

10 2

3

4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®