стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85708 лв 1,78880 лв 1,74462 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92031 лв 1,86321 лв 1,93759 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86196 лв 1,66110 лв 1,70699 лв 1,51741 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62655 лв 1,54678 лв 1,55208 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87108 лв 1,78434 лв 1,73921 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76433 лв 1,85716 лв 1,88791 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03019 лв 1,43965 лв 1,50720 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78611 лв 1,62206 лв 1,69277 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35294 лв 1,36948 лв 1,38308 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74884 лв 1,57494 лв 1,60538 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®