стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.10.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85567 лв 1,76794 лв 1,74041 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92546 лв 1,87596 лв 1,94296 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85084 лв 1,63656 лв 1,68387 лв 1,50648 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60349 лв 1,51477 лв 1,52027 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86189 лв 1,76171 лв 1,71945 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77193 лв 1,87934 лв 1,90053 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05836 лв 1,45452 лв 1,53232 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78092 лв 1,61573 лв 1,67990 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35858 лв 1,37088 лв 1,39161 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66577 лв 1,53973 лв 1,57382 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Октомври 2018
П В С Ч П С Н
39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

41 8 9 10 11 12

13

14

42 15 16 17 18 19

20

21

43 22 23 24 25 26

27

28

44 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®