стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83711 лв 1,77366 лв 1,72856 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87716 лв 1,83918 лв 1,91811 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83457 лв 1,63530 лв 1,68102 лв 1,49583 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61376 лв 1,53726 лв 1,54109 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85815 лв 1,77217 лв 1,72699 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73880 лв 1,83692 лв 1,87540 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05334 лв 1,46467 лв 1,52090 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76390 лв 1,60474 лв 1,67700 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35389 лв 1,37705 лв 1,38596 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,76005 лв 1,57580 лв 1,60541 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®