стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.1.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,78027 лв 1,70824 лв 1,67926 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94111 лв 1,88021 лв 1,91330 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,76218 лв 1,55534 лв 1,60073 лв 1,43137 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,52356 лв 1,45029 лв 1,45739 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78394 лв 1,69439 лв 1,65193 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79042 лв 1,88274 лв 1,90007 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04328 лв 1,43829 лв 1,52400 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72461 лв 1,57462 лв 1,62704 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35022 лв 1,36267 лв 1,37251 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,63096 лв 1,51713 лв 1,55435 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Януари 2019
П В С Ч П С Н
1 31

1

2 3 4

5

6

2 7 8 9 10 11

12

13

3 14 15 16 17 18

19

20

4 21 22 23 24 25

26

27

5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®