стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
03.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85216 лв 1,78175 лв 1,74303 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92016 лв 1,86829 лв 1,94171 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86457 лв 1,66179 лв 1,70710 лв 1,52005 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62080 лв 1,54119 лв 1,54775 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87225 лв 1,78148 лв 1,73672 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76857 лв 1,85519 лв 1,89047 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04625 лв 1,45985 лв 1,52280 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78581 лв 1,62142 лв 1,69197 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35633 лв 1,37491 лв 1,38659 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74586 лв 1,57236 лв 1,60334 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
3 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®