стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
29.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83155 лв 1,76858 лв 1,72516 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91163 лв 1,85184 лв 1,91924 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83114 лв 1,63239 лв 1,67820 лв 1,49303 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61032 лв 1,53489 лв 1,53810 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85399 лв 1,76850 лв 1,72323 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75481 лв 1,84673 лв 1,87536 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06577 лв 1,47620 лв 1,52988 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76742 лв 1,60620 лв 1,67532 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35785 лв 1,38591 лв 1,39249 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75664 лв 1,57199 лв 1,60218 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
29 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®