стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
29.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80727 лв 1,74750 лв 1,71232 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87021 лв 1,81798 лв 1,89284 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81225 лв 1,61278 лв 1,66006 лв 1,47715 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60003 лв 1,52797 лв 1,53017 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83858 лв 1,75548 лв 1,71041 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73770 лв 1,83041 лв 1,86487 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04008 лв 1,43493 лв 1,50585 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74723 лв 1,58845 лв 1,66105 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33743 лв 1,36423 лв 1,37232 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75528 лв 1,56514 лв 1,59704 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
29 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®