стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
29.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80158 лв 1,74268 лв 1,70915 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84535 лв 1,81205 лв 1,88557 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79872 лв 1,60255 лв 1,64951 лв 1,46617 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59761 лв 1,52567 лв 1,52853 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82757 лв 1,74606 лв 1,70240 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71219 лв 1,81363 лв 1,86422 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03988 лв 1,45202 лв 1,51137 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73525 лв 1,58277 лв 1,65698 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32679 лв 1,35609 лв 1,36632 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71774 лв 1,54963 лв 1,58378 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
29 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®