стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
29.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79611 лв 1,73654 лв 1,70278 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81456 лв 1,79920 лв 1,87698 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77950 лв 1,58724 лв 1,63295 лв 1,45045 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58837 лв 1,51606 лв 1,51977 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81086 лв 1,73307 лв 1,68842 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69872 лв 1,79875 лв 1,86185 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01265 лв 1,40129 лв 1,47330 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72054 лв 1,57173 лв 1,64749 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32054 лв 1,34712 лв 1,35792 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70822 лв 1,54241 лв 1,57687 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
29 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®