стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
29.3.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81367 лв 1,74590 лв 1,70826 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93313 лв 1,86420 лв 1,92256 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83251 лв 1,62888 лв 1,67392 лв 1,48950 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59329 лв 1,51516 лв 1,51952 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83405 лв 1,74625 лв 1,70565 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76052 лв 1,84914 лв 1,88138 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05996 лв 1,46035 лв 1,52561 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76091 лв 1,60009 лв 1,66554 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35248 лв 1,36385 лв 1,37717 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70668 лв 1,54795 лв 1,58000 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
29 Март 2018
П В С Ч П С Н
9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

11 12 13 14 15 16

17

18

12 19 20 21 22 23

24

25

13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®