стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
29.3.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76454 лв 1,71168 лв 1,67610 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,79672 лв 1,78373 лв 1,85420 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,74917 лв 1,56085 лв 1,60764 лв 1,42651 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,56305 лв 1,49092 лв 1,49607 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78084 лв 1,70622 лв 1,66453 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70256 лв 1,80158 лв 1,85302 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,00876 лв 1,39429 лв 1,46397 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,69691 лв 1,55347 лв 1,62649 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,30801 лв 1,32629 лв 1,33707 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68154 лв 1,52821 лв 1,56330 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
29 Март 2017
П В С Ч П С Н
9 27 28 1 2

3

4

5

10 6 7 8 9 10

11

12

11 13 14 15 16 17

18

19

12 20 21 22 23 24

25

26

13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®