стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
29.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85838 лв 1,78792 лв 1,74687 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,95060 лв 1,88118 лв 1,94911 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86720 лв 1,66466 лв 1,70929 лв 1,52124 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62959 лв 1,54623 лв 1,55154 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87693 лв 1,78560 лв 1,74104 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78384 лв 1,86959 лв 1,89517 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05953 лв 1,47053 лв 1,53199 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79569 лв 1,62852 лв 1,69619 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35636 лв 1,38075 лв 1,39283 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75744 лв 1,57672 лв 1,60730 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
29 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®