стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
29.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85754 лв 1,78916 лв 1,74498 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93477 лв 1,87161 лв 1,93649 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85533 лв 1,65445 лв 1,69931 лв 1,51125 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62372 лв 1,54281 лв 1,54810 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86868 лв 1,77995 лв 1,73555 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76847 лв 1,86222 лв 1,88733 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02329 лв 1,43747 лв 1,51189 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78700 лв 1,62441 лв 1,69000 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34429 лв 1,36499 лв 1,37804 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74670 лв 1,57238 лв 1,60354 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
29 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®