стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
29.1.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87721 лв 1,78854 лв 1,76855 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,04318 лв 1,99187 лв 2,08804 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,94197 лв 1,70937 лв 1,75423 лв 1,57144 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64332 лв 1,55599 лв 1,56296 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,93329 лв 1,83232 лв 1,78443 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,87163 лв 1,97832 лв 1,99273 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07538 лв 1,48483 лв 1,56058 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,84775 лв 1,67395 лв 1,74225 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41336 лв 1,43986 лв 1,47833 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69718 лв 1,58655 лв 1,61690 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
29 Януари 2020
П В С Ч П С Н
53 30 31

1

2 3

4

5

2 6 7 8 9 10

11

12

3 13 14 15 16 17

18

19

4 20 21 22 23 24

25

26

5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®