стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
29.1.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80326 лв 1,72725 лв 1,70011 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93695 лв 1,88306 лв 1,92482 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79048 лв 1,58132 лв 1,62703 лв 1,45366 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,54953 лв 1,47122 лв 1,47710 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81275 лв 1,72204 лв 1,67932 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79164 лв 1,88516 лв 1,90796 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04407 лв 1,44248 лв 1,52428 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74405 лв 1,58938 лв 1,64554 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34958 лв 1,36117 лв 1,37836 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64489 лв 1,52423 лв 1,56193 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
29 Януари 2019
П В С Ч П С Н
1 31

1

2 3 4

5

6

2 7 8 9 10 11

12

13

3 14 15 16 17 18

19

20

4 21 22 23 24 25

26

27

5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®