стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
29.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87599 лв 1,79944 лв 1,75744 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,95730 лв 1,87786 лв 1,95352 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,89059 лв 1,68494 лв 1,73017 лв 1,54098 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64436 лв 1,56196 лв 1,56650 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89766 лв 1,80307 лв 1,75822 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77490 лв 1,86132 лв 1,88735 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04123 лв 1,45184 лв 1,52417 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80965 лв 1,63714 лв 1,70691 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35178 лв 1,36651 лв 1,37701 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77589 лв 1,58514 лв 1,61487 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
29 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®