стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.9.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85409 лв 1,76598 лв 1,74234 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91879 лв 1,87080 лв 1,93762 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85139 лв 1,63769 лв 1,68508 лв 1,50682 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60672 лв 1,51809 лв 1,52326 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86628 лв 1,76559 лв 1,72297 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76913 лв 1,87213 лв 1,89495 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06179 лв 1,45485 лв 1,52804 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78092 лв 1,61442 лв 1,68021 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35700 лв 1,36766 лв 1,38460 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,67110 лв 1,54094 лв 1,57636 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Септември 2018
П В С Ч П С Н
35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5

6

7

8

9

37 10 11 12 13 14

15

16

38 17 18 19 20 21

22

23

39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®