стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82713 лв 1,76404 лв 1,72375 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,89600 лв 1,84568 лв 1,91499 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82820 лв 1,62986 лв 1,67563 лв 1,49085 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60814 лв 1,53296 лв 1,53583 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85152 лв 1,76626 лв 1,72109 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74142 лв 1,83856 лв 1,87190 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05637 лв 1,45432 лв 1,51863 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76122 лв 1,60204 лв 1,67263 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35306 лв 1,37736 лв 1,38598 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74940 лв 1,56829 лв 1,59906 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®