стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80796 лв 1,74858 лв 1,71297 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,88285 лв 1,82898 лв 1,89747 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81262 лв 1,61308 лв 1,66030 лв 1,47734 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60092 лв 1,52897 лв 1,53098 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83924 лв 1,75623 лв 1,71129 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74193 лв 1,83511 лв 1,86752 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04024 лв 1,43472 лв 1,50581 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75019 лв 1,59181 лв 1,66264 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33739 лв 1,36487 лв 1,37337 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75712 лв 1,56626 лв 1,59791 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®