стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80011 лв 1,73968 лв 1,70897 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84716 лв 1,80627 лв 1,87846 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80901 лв 1,60984 лв 1,65696 лв 1,47405 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60127 лв 1,53049 лв 1,53213 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83385 лв 1,75054 лв 1,70627 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70994 лв 1,80594 лв 1,85758 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04115 лв 1,45457 лв 1,51441 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73886 лв 1,58130 лв 1,65745 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32479 лв 1,35383 лв 1,36110 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73402 лв 1,55438 лв 1,58702 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®