стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80070 лв 1,74154 лв 1,70837 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84061 лв 1,81003 лв 1,88777 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79617 лв 1,60044 лв 1,64722 лв 1,46405 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59723 лв 1,52537 лв 1,52845 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82580 лв 1,74477 лв 1,70091 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70810 лв 1,81038 лв 1,86430 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04110 лв 1,45451 лв 1,51207 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73338 лв 1,58107 лв 1,65671 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32597 лв 1,35602 лв 1,36691 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71498 лв 1,54845 лв 1,58302 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®