стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,77271 лв 1,71706 лв 1,68969 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,82146 лв 1,79326 лв 1,87009 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,76555 лв 1,57490 лв 1,62038 лв 1,43891 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57849 лв 1,50704 лв 1,51038 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,79749 лв 1,72087 лв 1,67746 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69988 лв 1,80282 лв 1,85680 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01219 лв 1,40152 лв 1,46953 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71028 лв 1,56181 лв 1,63824 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31626 лв 1,34198 лв 1,35259 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69958 лв 1,53722 лв 1,57168 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®