стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.3.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81462 лв 1,74694 лв 1,70846 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93339 лв 1,85866 лв 1,92189 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83465 лв 1,63080 лв 1,67594 лв 1,49153 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59034 лв 1,51219 лв 1,51732 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83328 лв 1,74515 лв 1,70433 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76183 лв 1,85142 лв 1,88032 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06241 лв 1,46431 лв 1,52658 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76087 лв 1,59964 лв 1,66496 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35555 лв 1,36615 лв 1,37768 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70566 лв 1,54774 лв 1,57979 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Март 2018
П В С Ч П С Н
9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

11 12 13 14 15 16

17

18

12 19 20 21 22 23

24

25

13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®