стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.3.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76163 лв 1,70989 лв 1,67299 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,79815 лв 1,78609 лв 1,85116 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,74313 лв 1,55520 лв 1,60199 лв 1,42179 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,56210 лв 1,49015 лв 1,49545 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,77796 лв 1,70374 лв 1,66206 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69820 лв 1,80113 лв 1,85114 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01023 лв 1,39212 лв 1,46147 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,69434 лв 1,55218 лв 1,62365 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,30796 лв 1,32612 лв 1,33671 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68288 лв 1,52821 лв 1,56326 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Март 2017
П В С Ч П С Н
9 27 28 1 2

3

4

5

10 6 7 8 9 10

11

12

11 13 14 15 16 17

18

19

12 20 21 22 23 24

25

26

13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®