стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.2.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81461 лв 1,73699 лв 1,71307 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94532 лв 1,87028 лв 1,93948 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82610 лв 1,61233 лв 1,65847 лв 1,48051 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57019 лв 1,48925 лв 1,49635 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84167 лв 1,74843 лв 1,70519 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79557 лв 1,88858 лв 1,91578 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04904 лв 1,45429 лв 1,52144 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76297 лв 1,59799 лв 1,66340 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35773 лв 1,37453 лв 1,39171 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65098 лв 1,53580 лв 1,57202 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Февруари 2019
П В С Ч П С Н
5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

7 11 12 13 14 15

16

17

8 18 19 20 21 22

23

24

9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®