стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84038 лв 1,76627 лв 1,72532 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93356 лв 1,86438 лв 1,93386 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85729 лв 1,65226 лв 1,69726 лв 1,51348 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61380 лв 1,53269 лв 1,53672 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85787 лв 1,76541 лв 1,72335 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75701 лв 1,84733 лв 1,88335 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04748 лв 1,45426 лв 1,52747 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77873 лв 1,61286 лв 1,68065 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35456 лв 1,36764 лв 1,38073 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73963 лв 1,56193 лв 1,59263 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®