стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85853 лв 1,78919 лв 1,74788 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93821 лв 1,87448 лв 1,94683 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86889 лв 1,66658 лв 1,71152 лв 1,52250 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62943 лв 1,54645 лв 1,55183 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87819 лв 1,78736 лв 1,74288 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77191 лв 1,86436 лв 1,89307 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05344 лв 1,46499 лв 1,52492 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79273 лв 1,62755 лв 1,69652 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35407 лв 1,37806 лв 1,38893 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75425 лв 1,57553 лв 1,60648 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®