стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85422 лв 1,78635 лв 1,74197 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93125 лв 1,86872 лв 1,93428 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85408 лв 1,65306 лв 1,69798 лв 1,51006 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62283 лв 1,54224 лв 1,54759 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86653 лв 1,77833 лв 1,73382 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76755 лв 1,86043 лв 1,88498 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02308 лв 1,43797 лв 1,51133 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78517 лв 1,62249 лв 1,68827 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34387 лв 1,36401 лв 1,37652 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74556 лв 1,57173 лв 1,60261 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®