стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.1.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87580 лв 1,78722 лв 1,76643 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,04263 лв 1,99028 лв 2,08580 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,94027 лв 1,70766 лв 1,75251 лв 1,57016 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64163 лв 1,55417 лв 1,56110 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,93059 лв 1,82998 лв 1,78247 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,87090 лв 1,97773 лв 1,99152 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07533 лв 1,48477 лв 1,56051 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,84639 лв 1,67258 лв 1,74048 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41188 лв 1,43747 лв 1,47716 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69895 лв 1,58760 лв 1,61804 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Януари 2020
П В С Ч П С Н
53 30 31

1

2 3

4

5

2 6 7 8 9 10

11

12

3 13 14 15 16 17

18

19

4 20 21 22 23 24

25

26

5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®