стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
28.1.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80494 лв 1,72877 лв 1,70154 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92909 лв 1,87580 лв 1,92241 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79446 лв 1,58506 лв 1,63082 лв 1,45662 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,55226 лв 1,47413 лв 1,48004 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81522 лв 1,72405 лв 1,68126 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79063 лв 1,88255 лв 1,90367 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04668 лв 1,44340 лв 1,51718 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74474 лв 1,58892 лв 1,64608 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34958 лв 1,36303 лв 1,37960 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64392 лв 1,52487 лв 1,56263 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
28 Януари 2019
П В С Ч П С Н
1 31

1

2 3 4

5

6

2 7 8 9 10 11

12

13

3 14 15 16 17 18

19

20

4 21 22 23 24 25

26

27

5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®