стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.9.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85130 лв 1,76375 лв 1,74031 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91023 лв 1,86861 лв 1,93516 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85149 лв 1,63800 лв 1,68536 лв 1,50696 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60402 лв 1,51588 лв 1,52175 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86461 лв 1,76430 лв 1,72167 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76303 лв 1,87065 лв 1,89274 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06126 лв 1,45511 лв 1,52788 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77762 лв 1,61277 лв 1,67880 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35730 лв 1,36800 лв 1,38466 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66836 лв 1,54002 лв 1,57556 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
27 Септември 2018
П В С Ч П С Н
35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5

6

7

8

9

37 10 11 12 13 14

15

16

38 17 18 19 20 21

22

23

39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®