стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82582 лв 1,76297 лв 1,72387 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90056 лв 1,84948 лв 1,91973 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82810 лв 1,62980 лв 1,67568 лв 1,49085 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60848 лв 1,53359 лв 1,53623 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85120 лв 1,76637 лв 1,72128 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74233 лв 1,83983 лв 1,87370 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05240 лв 1,45082 лв 1,51317 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76170 лв 1,60297 лв 1,67354 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34906 лв 1,37422 лв 1,38525 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74826 лв 1,56811 лв 1,59881 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
27 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®