стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79872 лв 1,73835 лв 1,70795 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86739 лв 1,81678 лв 1,88175 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80806 лв 1,60915 лв 1,65601 лв 1,47335 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60121 лв 1,53042 лв 1,53168 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83374 лв 1,74982 лв 1,70576 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71671 лв 1,81828 лв 1,85898 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04158 лв 1,45484 лв 1,51635 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74219 лв 1,58446 лв 1,65796 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32479 лв 1,35401 лв 1,36121 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73074 лв 1,55283 лв 1,58574 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
27 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®