стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80556 лв 1,74645 лв 1,71332 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83860 лв 1,81080 лв 1,89081 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79886 лв 1,60343 лв 1,65009 лв 1,46608 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59878 лв 1,52654 лв 1,52959 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82732 лв 1,74617 лв 1,70214 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70877 лв 1,81238 лв 1,86801 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03761 лв 1,44417 лв 1,51003 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73512 лв 1,58308 лв 1,65940 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32627 лв 1,35678 лв 1,36814 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71489 лв 1,54916 лв 1,58353 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
27 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®