стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,77170 лв 1,71568 лв 1,68873 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83161 лв 1,79792 лв 1,87055 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,76632 лв 1,57504 лв 1,62072 лв 1,43924 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57854 лв 1,50723 лв 1,51036 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,79815 лв 1,72156 лв 1,67819 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69507 лв 1,79945 лв 1,85542 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01459 лв 1,40262 лв 1,47234 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71107 лв 1,56200 лв 1,63815 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31623 лв 1,34193 лв 1,35254 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69994 лв 1,53720 лв 1,57159 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
27 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®