стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.3.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81536 лв 1,74789 лв 1,70812 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92402 лв 1,85379 лв 1,91576 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83016 лв 1,62676 лв 1,67157 лв 1,48776 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59008 лв 1,51194 лв 1,51676 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83155 лв 1,74311 лв 1,70213 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75693 лв 1,84882 лв 1,87735 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06015 лв 1,46239 лв 1,52243 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75818 лв 1,59746 лв 1,66247 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35505 лв 1,36500 лв 1,37434 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70695 лв 1,54725 лв 1,57924 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
27 Март 2018
П В С Ч П С Н
9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

11 12 13 14 15 16

17

18

12 19 20 21 22 23

24

25

13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®