стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.3.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76127 лв 1,70968 лв 1,67255 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,79069 лв 1,78425 лв 1,85076 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,74453 лв 1,55671 лв 1,60359 лв 1,42324 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,56117 лв 1,48917 лв 1,49472 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,77730 лв 1,70262 лв 1,66133 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69829 лв 1,79877 лв 1,85227 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01061 лв 1,39183 лв 1,45844 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,69334 лв 1,55147 лв 1,62362 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,30680 лв 1,32486 лв 1,33485 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68238 лв 1,52748 лв 1,56167 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
27 Март 2017
П В С Ч П С Н
9 27 28 1 2

3

4

5

10 6 7 8 9 10

11

12

11 13 14 15 16 17

18

19

12 20 21 22 23 24

25

26

13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®