стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.2.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81558 лв 1,73796 лв 1,71395 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94302 лв 1,89369 лв 1,94800 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82618 лв 1,61255 лв 1,65864 лв 1,48076 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57029 лв 1,48931 лв 1,49652 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84274 лв 1,74926 лв 1,70617 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79567 лв 1,88863 лв 1,91591 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05147 лв 1,45844 лв 1,52147 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76352 лв 1,60338 лв 1,66461 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35577 лв 1,37341 лв 1,38990 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65194 лв 1,53596 лв 1,57217 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
27 Февруари 2019
П В С Ч П С Н
5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

7 11 12 13 14 15

16

17

8 18 19 20 21 22

23

24

9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®