стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84334 лв 1,76860 лв 1,72827 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93919 лв 1,86566 лв 1,93494 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85774 лв 1,65242 лв 1,69764 лв 1,51351 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61438 лв 1,53307 лв 1,53707 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85812 лв 1,76531 лв 1,72418 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75857 лв 1,84996 лв 1,88343 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04844 лв 1,45628 лв 1,52841 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78003 лв 1,61400 лв 1,68166 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35506 лв 1,36838 лв 1,38098 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73750 лв 1,56159 лв 1,59212 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
27 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®