стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
27.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85385 лв 1,78621 лв 1,74123 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92724 лв 1,86632 лв 1,93341 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85538 лв 1,65446 лв 1,69932 лв 1,51120 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62207 лв 1,54174 лв 1,54715 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86647 лв 1,77890 лв 1,73430 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76591 лв 1,85919 лв 1,88536 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02385 лв 1,43943 лв 1,51030 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78401 лв 1,62190 лв 1,68822 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34344 лв 1,36381 лв 1,37705 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74507 лв 1,57219 лв 1,60325 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
27 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®